1. Thời hạn bảo hành

  • Sản phẩm được bảo hành sẽ phụ thuộc vào loại và thương hiệu của sản phẩm dựa theo chính sách riêng của từng hãng.

2. Điều kiện bảo hành:

  • Sản phẩm được bảo hành nếu thoả mãn các điều kiện dưới đây

a. Sản phẩm đang trong thời hạn bảo hành

b. Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: kiểu máy, số serial, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, số điện thoại, địa chỉ, ngày mua….Tem bảo hành phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa…với những sản phẩm áp dụng phiếu bảo hành. Với những sản phẩm không áp dụng phiếu sẽ căn cứ vào ngày sản xuất trên thân sản phẩm.

c. Hư hỏng do chất lượng linh kiện hay lỗi quy trình sản xuất.

d. Sản phẩm không nằm trong trường hợp bị từ chối bảo hành.

3. Liên hệ bảo hành như thế nào?

Liên hệ với Gia dụng Anh Phát qua 0949 027 720 để được hỗ trợ thông tin bảo hành. Gia dụng Anh Phát  sẽ liên hệ với hãng để thông báo và nhân viên hãng đến bảo hành cho khách hàng.