1. Thanh toán trực tiếp.

2. Chuyển khoản ngân hàng.

3. Thanh toán tiền mặt khi giao hàng (COD)